این بالش هوشمند را در آغوش بگیرید تا سطح استرس خود را کاهش دهید


Yukai Engineering برای ایجاد Fufuly با دانشگاه توکیو همکاری کرد و تحقیقاتی را در مورد پدیده همگام سازی ریتمیک بین افراد یا بین افراد و اشیا انجام داد. به عنوان مثال، به لحظاتی فکر کنید که نوزاد یا حیوان خانگی را در آغوش می گیریم و در آن شرایط معمولاً احساس آرامش می کنیم. احساسی که ناخودآگاه در بدن ما ایجاد می شود. گفته می شود استفاده از این بالش هوشمند تنها به مدت پنج دقیقه می تواند استرس را کاهش داده و هوشیاری را افزایش دهد.

به گفته Engjet، Fufuly از سه حالت مختلف استفاده می کند. حالت عادی و عمیق آن برای رفع نیازهای مربوط به افزایش آرامش طراحی شده است و حالت سوم بر اساس تکنیک های معمول تنفسی به افزایش آرامش بدن افراد کمک می کند.