اولین نمونه عکس های ثبت شده با دوربین گلکسی اس 23 اولترا در نور کم فاش شد


در هر توییت، به نظر می رسد که تصویر اول با غیرفعال کردن حالت شب و تصویر دوم با فعال کردن حالت شب گرفته شده است. در هر سه مورد، تفاوت زیادی بین وضوح دو تصویر وجود دارد.