افزایش بودجه پارک های علم و فناوری؛ چقدر به آنها اختصاص داده شده است؟


بررسی های مرکز پژوهش های مجلس از بودجه پارک های علم و فناوری از رشد بودجه پیش بینی شده برای این بخش نسبت به سال گذشته خبر می دهد که نشان از توجه جدی به توسعه فناوری و تجاری سازی از طریق پارک های علم و فناوری دارد. اما به شرطی که دولت واقعاً اعتبارات تعیین شده را به این بخش اختصاص دهد.

پارک های علم و فناوری از دیرباز به عنوان بستری برای پایگاه های دانش مورد توجه بوده اند. اما برخی کارشناسان نیز معتقدند این پارک ها و مراکز رشد یا در حال خالی شدن هستند و یا گروه هایی که در آنها فعالیت می کنند آشنایی چندانی با فرهنگ این حوزه ندارند. علاوه بر این، آنها همیشه با مشکلات بودجه مواجه هستند.

در لایحه بودجه سال 1402 افزایش بودجه برای پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نشان می دهد همچنان تاکید مسئولان بر حمایت از این مراکز و شرکت های دانش بنیان است. به ویژه اینکه چندی پیش رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گردش مالی شرکت های دانش بنیان را در سال گذشته یک سوم کل بودجه دولت اعلام کرد.

اگرچه طبق اعلام وزارت علوم، 49 پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد، اما در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه 1402، تنها 34 پارک علم و فناوری آورده شده است. آن دسته از پارک های علم و فناوری دانشگاه ها که از اعتبارات دستگاه اصلی خود استفاده می کنند از دفتر لایحه بودجه 1402 حذف شده اند.

وضعیت این 34 پارک علم و فناوری نشان از مشکل بودجه آنها دارد. به خصوص آن دسته از پارک های تازه تاسیس که برای ایجاد زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی خود نیاز به بودجه ساخت و ساز دارند.

بودجه عمومی پیش بینی شده برای پارک های علم و فناوری در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 با رشد 30.4 درصدی به حدود 16326 میلیارد ریال رسیده است.

بررسی های مجلس نشان داد که هزینه های عمومی دولت نسبت به قانون بودجه سال 1401 21.8 درصد رشد داشته است اما نویسندگان گزارش در توضیح این موضوع می گویند اگر این ارقام بر اساس تورم به قیمت واقعی تبدیل شود. هزینه های عمومی پارک های علم و فناوری کاهش می یابد.

همچنین، رشد را می توان در مخارج عمومی دولت مانند تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته به پارک های علم و فناوری و هزینه های عمومی تخصیص یافته از محل درآمدهای خاص آنها مشاهده کرد.

در بند دیگری آمده است که در لایحه بودجه سال 1402 تلاش شد تا بر اساس تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکل بودجه پارک های علم و فناوری حل شود اما این موضوع به در سال 1401 و این پارک ها با مشکل بودجه مواجه هستند. مواجه بودند این امر به ویژه برای پارک های مناطق محروم که به بودجه بیشتری نیاز دارند، مهم است.

در لایحه بودجه، پارک فناوری پردیس، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در رتبه دوم و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در رتبه سوم بیشترین میزان بودجه دولت را در بین پارک های علم و فناوری به خود اختصاص داده اند.

در مجموع بررسی اعتبارات پارک ها در لایحه بودجه 1402 نشان می دهد که درست است که بودجه پارک ها افزایش یافته است اما بستگی به این دارد که در واقعیت چقدر از این اعتبارات به آنها اختصاص داده شود.

پارک های علم و فناوری کارکردهایی مانند ترویج ایجاد و تجاری سازی فناوری ها و محصولات نوآورانه دارند و به همین دلیل برای رشد و توسعه فناوری اهمیت دارند. اگرچه بررسی ها نشان می دهد که تنها 17 درصد از شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری مستقر هستند که زمینه ساز رشد شرکت های دانش بنیان و میزان تاسیس شرکت های نوپا و تبدیل آنها به شرکت های تولیدی نیز بسیار پایین است.