استفاده غیرمنتظره از تفاله آبجو در تولید باتری های مدرن!


بر اساس آنچه محققان آلمانی و اسپانیایی می گویند، پسماند آبجو به دلیل محتوای کربنی که دارد برای تولید خازن برای باتری ها استفاده می شود. محققان موفق به استفاده از این ماده برای تولید کربن فعال شده اند.

مواد کربن فعال دارای سطح داخلی بزرگ، ساختار متخلخل و ظرفیت جذب بالایی هستند. علاوه بر این، هزینه کم، مواد کربن فعال را برای تولید دستگاه های الکترونیکی ذخیره انرژی ایده آل می کند.