ادعای عجیب علیه اپل: نقض قوانین ایالات متحده با جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه


هیئت ملی روابط کار ایالات متحده (NLRB) در بیانیه ای اعلام کرد که اپل با ارسال نامه ای هشدار دهنده به کارمندان با تمرکز بر افشای اطلاعات محرمانه شرکت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. طبق NLRB، قوانین متمرکز بر افشای اپل تلاشی برای «محدود کردن کارمندان» و جلوگیری از دسترسی آنها به حقوقشان است.

بیانیه NLRB به ایمیلی اشاره دارد که تیم کوک، مدیر عامل اپل در اواخر سال 2021 برای کارمندان این شرکت ارسال کرد. کوک در ایمیل خود گفت افرادی که اطلاعات محرمانه اپل مانند جزئیات محصول یا جلسات را افشا می کنند “به این شرکت تعلق ندارند.” مدیر عامل اپل گفت که شرکت تحت مدیریت او تمام تلاش خود را برای “شناسایی افرادی که افشاگر هستند” انجام می دهد.

ایمیل تیم کوک مربوط به افشای جزئیات محصول نبود، بلکه بر کارمندانی متمرکز بود که جزئیات یک جلسه محرمانه را فاش کردند که بر پاداش سهام، دورکاری و واکسیناسیون کووید متمرکز بود.

به گفته NLRB، تیم کوک در ایمیل خود حقوق کارمندان اپل را نقض کرده است و در نتیجه این اتفاق، اپل باید با این هیئت موافقت کند تا از مراجعه به دادگاه جلوگیری کند. NLRB قدرت قانونی برای اقدام مستقل علیه شرکت ها را ندارد، اما شکایات به هیئت مدیره توسط قضات رسیدگی می شود.

سال گذشته، NLRB همچنین اپل را به نقض قوانین ایالات متحده متهم کرد. در آن زمان گفته می شد که جلسات اجباری اپل که نمونه ای از موضع ضد اتحادیه بود، با قوانین کار ایالات متحده در تضاد بود.