ادامه نبرد سایبری آمریکا و چین؛ نصب بدافزار چینی بر روی سیستم های نظامی آمریکا


به گفته Engjet، بدافزار چینی نصب شده بر روی سیستم های حیاتی ایالات متحده برای این حمله استفاده نشده است، اما رویکرد مبتنی بر وب آن می تواند به زیرساخت آسیب برساند. مایکروسافت و NSA در حال انتشار اطلاعاتی هستند که به قربانیان کمک می کند تا اقدامات Volt Typhoon را شناسایی کرده و با آن مقابله کنند. البته، جلوگیری از نفوذ هکرهای چینی می تواند چالش برانگیز باشد زیرا نیازمند بسته شدن یا اصلاح حساب هایی است که مورد حمله قرار گرفته اند.

مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که از نظر آنها نفوذ سیستم های گوام بخشی از یک سیستم جمع آوری اطلاعات گسترده چینی است که شامل بالون جاسوسی نیز می شود. این بالون در اوایل سال جاری با پرواز بر فراز سایت های هسته ای آمریکا خبرساز شد. دلیل تمرکز چین بر گوام این است که پایگاه نیروی هوایی اندرسن به عنوان ایستگاه اصلی برای هرگونه پاسخ ایالات متحده به تهاجم چین به تایوان در نظر گرفته می شود و همچنین یک مرکز کلیدی برای کشتی هایی است که در اقیانوس آرام تردد می کنند.