آیا موجودات فضایی به آسمان آمریکا حمله کرده اند؟ [تماشا کنید]


روابط تیره بین ایالات متحده و چین با مشاهده بالون ها در مناطق حساس ایالات متحده بیشتر متشنج شد. مقامات وزارت دفاع آمریکا در خبری غیرمنتظره اعلام کردند که یک بالن جاسوسی چینی در حال عکاسی از مناطق شمالی آمریکا است.

چین ابتدا ترجیح داد سکوت کند اما بعداً گفت که این بالون نوعی بالن هواشناسی بوده و ناخواسته از مسیر خود منحرف شده است. طولی نکشید که دومین بالن در حریم هوایی آمریکا دیده شد.

پس از بالون چینی، ارتش آمریکا سه شی پرنده ناشناس دیگر (UFO) را نیز منهدم کرد. چرا آسمان آمریکا ناگهان پر از بشقاب پرنده شد؟

در پی مشاهده یک بالون چینی در حریم هوایی آمریکا، ارتش این کشور گشت های هوایی را با هدف یافتن اشیاء پرنده و چند بشقاب پرنده آغاز کرد.

با اقدام جنگنده های آمریکایی، یک شی استوانه ای شکل به اندازه یک خودرو بر فراز قلمرو شمالی یوکان کانادا سرنگون شد و یک شی هشت ضلعی در دریاچه هورون سقوط کرد. هویت این بشقاب پرنده ها ناشناخته باقی مانده است.