آیا استفاده از هوش مصنوعی برای فیلمنامه نویسی مجاز است؟


انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) که در واقع به عنوان یک اتحادیه کارگری نماینده نویسندگان سینما و تلویزیون عمل می کند، پیشنهاد کرده است که استفاده از هوش مصنوعی مانند ChatGPT برای کمک به نوشتن اسکریپت ارائه خواهد شد.

گزارش کردن Futursim، پیشنهاد WGA، در جریان مذاکرات اخیر این سازمان با انجمن تولیدکنندگان فیلم و تلویزیون، که نماینده استودیوها و شرکت های تولید فیلم است، مورد بحث قرار گرفته است.

با این حال نتیجه پیشنهاد WGA هنوز مشخص نیست و به نظر می رسد که اکثر افراد تاثیرگذار در این تصمیم به دلیل آزمایشی بودن اطلاعات و مذاکرات پرتنش بسیار محتاط هستند.

جان راجرزاین نویسنده تلویزیون و فیلم در توییتر خود نوشت: «جزئیات پیشنهاد WGA در حال حاضر با ادامه مذاکرات در دسترس رسانه ها نیست.

برخی امیدوارند به جای ممنوعیت کامل هوش مصنوعی، WGA نحوه استفاده از آن را مشخص کند. در پیشنهاد این سازمان آمده است که نویسندگان مجاز به استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای نوشتن فیلمنامه خواهند بود و حتی امتیاز نوشتن چنین فیلمنامه هایی به نویسندگان انسانی داده خواهد شد.